Κεραμική & Μαργαρίτες

Η αγγειοπλαστική είναι μια από τις αρχαιότερες τέχνες που αναπτύχθηκε στην Κρήτη από τα πρώτα Μινωικά χρόνια (3000 π.Χ.) και σχετίζεται με τη δημιουργία προϊόντων βασισμένα στα τέσσερα στοιχεία της φύσης: χώμα, νερό, αέρα και φωτιά.

Οι Μαργαρίτες αποτελούν αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο αγγειοπλαστικό κέντρο της Δυτικής Κρήτης. Στην περιοχή υπάρχει πληθώρα κοιτασμάτων αργιλοχώματος, γεγονός που εξηγεί την μακραίωνη ενασχόληση των κατοίκων με την τέχνη του πηλού.

Τα εργαστήρια στις Μαργαρίτες ήταν χτισμένα έξω από το χωριό στην νότια πλευρά του, ίσως γιατί από εκεί ήταν ευκολότερη η πρόσβαση στις πρώτες ύλες.

Η παλιά ονομασία των εργαστηρίων αυτών ήταν τσικαλαριά και το κάθε εργαστήριο μεμονωμένα λεγόταν τσικαλαριό.

Φωτογραφίες